13
APR
2020

Mësimi nga shtëpia

Në këtë periudhë të vështirë kemi qëndruar në kontakt të vazhdueshëm me nxënësit për të zhvilluar të gjitha orët mësimore. Nxënësit janë njohur me materialet mësimore dhe detyrat përkatëse të të gjitha lëndëve në klasat virtuale (google classroom). Gjithashtu, një pjesë e mirë e mësimeve janë realizuar me lidhje direkte në Zoom dhe Skype.
Edhe në ditët në vazhdim do të procedojmë në të njëjtën mënyre deri në normalizimin e situatës. Falenderojmë nxënësit dhe prindërit për gatishmërinë dhe përkushtimin e treguar deri tani!

 

Leave a Reply

*

captcha *