Sunday, Sep. 21, 2014

Aktivitetet

TAKIMI TRADICIONAL I BREZAVE TË MATURANTËVE (PİLAV GÜNÜ)
July 12, 2014 - (0) comments

Me 10.07.2014, 11.07.2014 Medreseja e Tiranës organizoi takimin tradicional midis brezave të maturave. Këtë vit dita e pilafit përkoi [...]

Aktualitet

TAKIMI TRADICIONAL I BREZAVE TË MATURANTËVE (PİLAV GÜNÜ)
July 12, 2014 - (0) comments

Me 10.07.2014, 11.07.2014 Medreseja e Tiranës organizoi takimin tradicional midis brezave të maturave. Këtë vit dita e pilafit përkoi [...]

Galeri

TAKIMI TRADICIONAL I BREZAVE TË MATURANTËVE (PİLAV GÜNÜ)
July 12, 2014 - (0) comments

Me 10.07.2014, 11.07.2014 Medreseja e Tiranës organizoi takimin tradicional midis brezave të maturave. Këtë vit dita e pilafit përkoi me nje nga ditët e muajit të shenjetë Ramazan. İshte bukur të [...]

Jeta Besimore

Olimpiada e vlerave
April 12, 2014 - (0) comments

Medreseja e Tiranës në bashkpunim me DAR të qarkut Tiranë do të organizojë një konkurs me tema të ndryshme si, bashkimi, harmonia, vëllazëria, toleranca, respekti, mbështetia, sakrifica dhe ndihmesa. Kategoritë janë [...]

Other Categories