Wednesday, Apr. 16, 2014

Aktivitetet

Olimpiada e vlerave
April 12, 2014 - (0) comments

Medreseja e Tiranës në bashkpunim me DAR të qarkut Tiranë do të organizojë një konkurs me tema të ndryshme [...]

Aktualitet

Seminar me prindërit
February 05, 2014 - (0) comments

Sot më datë 04.02.2014 në ambjentet e Medresesë së Tiranës,  për prindërit e nxënësve të 9-vjecares u mbajt seminari [...]

Galeri

Olimpiada e vlerave
April 12, 2014 - (0) comments

Medreseja e Tiranës në bashkpunim me DAR të qarkut Tiranë do të organizojë një konkurs me tema të ndryshme si, bashkimi, harmonia, vëllazëria, toleranca, respekti, mbështetia, sakrifica dhe ndihmesa. Kategoritë janë [...]

Jeta Besimore

Olimpiada e vlerave
April 12, 2014 - (0) comments

Medreseja e Tiranës në bashkpunim me DAR të qarkut Tiranë do të organizojë një konkurs me tema të ndryshme si, bashkimi, harmonia, vëllazëria, toleranca, respekti, mbështetia, sakrifica dhe ndihmesa. Kategoritë janë [...]

Other Categories